Poradenství v ekologii a BOZP

Nedílnou součástí našich ekologických služeb, je také poradenská činnost a odborné zastupování. Poskytujeme nejen poradenství ekologické, ale také poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jelikož BOZP s poradenstvím v ekologii úzce souvisí.

V oblasti poradenství a odborného zastupování nabízíme konkrétně tyto služby:

Podnikový ekolog a odpadový hospodář

Zajistíme pro Vaši společnost veškeré úkony, které souvisí s povinnostmi ochrany životního prostředí při provozování podnikatelské činnosti, a to vše dle aktuální a platné legislativy.

>> více o službě podnikového ekologa a odpadového hospodáře

Odborně způsobilá osoba pro nakládání s chemickými látkami a směsmi

Jste výrobcem, distributorem či uživatelem chemických látek nebo směsí? Zajistíme pro Vás službu odborně způsobilé osoby pro nakládání s chemickými látkami a směsmi.

>> více o odborně způsobilé osobě

Bezpečnostní poradce dle dohody ADR

Zabýváte se silniční přepravou či manipulací s nebezpečnými věcmi? Naši poradci pro Vás zajistí vše potřebné, abyste neporušovali své povinnosti dle dohody ADR.

>> více o bezpečnostním poradci ADR

Hodnocení rizik podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

Nabízíme Vám zpracování jak základního hodnocení rizik, tak i následného (v případě potřeby) podrobného hodnocení rizik podle zákona 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, ve znění pozdějších právních předpisů. Stejně tak Vám poskytneme poradenství o zabezpečení finančního zajištění k náhradě nákladů na odstranění možné ekologické újmy.

Pozor, vyhodnocení rizik ekologické újmy musí být zpracováno do 31.12.2012.

>> více o ekologické újmě

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Nezapomeňte, že zajišťovat pro své zaměstnance takové pracovní podmínky, které minimalizují rizika pracovních úrazu a obecně ohrožení zdraví při práci je povinností každého zaměstnavatele. Nabízíme vám nejen odborné poradenství v oblasti BOZP, ale jsme pro Vás také schopni vše ohledně BOZP zařídit sami.

>> více o BOZP