Odstranění kapalných odpadů

Nabízíme zpracování a likvidaci vybraných kapalných odpadů, uvedených pod katalogovými čísly za zajímavé ceny. Kapalné odpady odstraňujeme ve vlastním zařízení na likvidaci kapalných odpadů, přímo na naší provozovně v ulici Kolbenova 616/34 v Praze 9.

Kapalné odpady zpracováváme fyzikálně chemickým způsobem D9. Hlavními principy likvidace kapalných odpadů způsobem D9 jsou:

  • Neutralizace kapalných odpadů
  • Separace pevných složek kapalných odpadů
  • Vypouštění vyčištěných kapalin do vodních těles
  • Spalování separovaných pevných složek odpadů

Příjem odpadů je zajišťován každý pracovní den od 6:30 do 15:00, v jiném čase na základě dohody. To pouze v případě, že byste chtěli využít vlastní dopravy. Odvoz a odstranění kapalných odpadů jsme samozřejmě schopni kompletně zajistit. V případě zájmu nabízíme k využití naše sací vozy v provedení ADR:

Renault Premium o objemu 12m3 37,-- Kč/km
Tatra CAS o objemu 12m3 37,-- Kč/km
Renault Midlum o objemu 9m3 35,-- Kč/km
Avia o objemu 4m3 22,-- Kč/km

Ceny za odstranění odpadů

Ceny jsou stanovovány individuálně na základě dodání vzorku odpadu a analýzy v parametrech pH, CHSKCr, NL, C10-C40, SO42-, AOX, RL, RAS, Crcelk., Pb, Cu, Ni, Cd a Zn

Přehled odpadů zpracovávaných fyzikálně chemickým způsobem D9

Katalog. č. Ktg. Název odpadu
050106 N Ropné kaly z údržby zařízení
060101 N Kyselina sírová a kyselina siřičitá
060105 N Kyselina dusičná a kyselina dusitá
060106 N Jiné kyseliny
070101 N Promývací vody a matečné louhy
070601 N Promývací vody a matečné louhy
080112 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111
090101 N Vodné roztoky vývojek a aktivátorů
090102 N Vodné roztoky vývojek ofsetových desek
090104 N Roztoky ustalovačů
110105 N Kyselé mořicí roztoky
110106 N Kyseliny blíže nespecifikované
110111 N Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
110112 O Oplachové vody neuvedené pod číslem 110111
110113 N Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
110198 N Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
120109 N Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
120301 N Prací vody
120302 N Odpady z odmašťování vodní parou
130105 N Nechlorované emulze
130205 N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130501 N Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
130502 N Kaly z odlučovačů oleje
130503 N Kaly z lapáků nečistot
130507 N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
130508 N Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
130802 N Jiné emulze
160606 N Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
160708 N Odpady obsahující ropné látky
161001 N Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
161002 O/N Odpadní vody neuvedené pod číslem 161001
161002 O Odpadní vody neuvedené pod číslem 161001
161003 N Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky
161004 O Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 161003
190205 N Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
190813 N Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky (zvodnělé)
200114 N Kyseliny