Čištění nádrží a jímek

Provádíme čištění nádrží na skladování ropných látek, vodárenských a kanalizačních nádrží, lapolů, odlučovačů, jímek a podobně, a to včetně revizních prací dle ČSN 753415 (Ochrana vody před ropnými látkami) a ČSN 750905 (Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží).

Čištění nádrží a jímek

Čištění nádrží a jímek probíhá v několika základních krocích:

  • odsátí obsahu nádrže našimi sacími vozy
  • omytí nádrže tlakovou vodou od nečistot, které se usazují na stěnách i na dně nádrže
  • ruční dočištění nádrže (v případě potřeby i úplné vysušení nádrže)
  • výměna sorbentů

Kromě vyčištění nádrží a jímek zajistíme také odvoz odpadů z těchto jímek a nádrží a jejich ekologickou likvidaci na námi provozovaném zařízení na odstranění kapalných odpadů.

Revizní práce

  • zkoušky těsnosti nádrží, jímek a potrubí dle příslušných norem
  • měření síly stěn ultrazvukovým tloušťkoměrem
  • vystavení protokolu o technickém stavu nádrže dle ČSN 753415 a ČSN 750905

Veškeré práce zajistíme ve Vámi určeném čase (celozávodní dovolená, odstávka, noční směna apod.).