O společnosti

logo-kontakt.pngA.P.E. s.r.o ( Agentura pro ekologii ) je společnost, která zahájila svou činnost  v roce 1999. Je zaměřena na poskytování služeb a výrobků pro ochranu životního prostředí.

Oblast činnosti společnosti je široká a zahrnuje služby pro odpadové a vodní hospodářství, řešení skladování závadných látek, služby v ochraně ovzduší a nakládání s chemickými látkami a přípravky, služby pro prevenci a řešení havarijních stavů a poradenskou činnost v oblasti podnikové ekologie a zavádění integrovaného systému managementu, který zahrnuje systém jakosti dle ČN EN ISO 9001, environmnetální systém managenetu dle ČSN EN ISO 14001 a bezpečnost práce dle OHSAS 18001.

Náš pracovní tým je zkušený, sehraný a kvalifikovaný, což umožňuje poskytovat komplexní, rychlé, odborné a spolehlivé služby za příznivé ceny, a to na vysoké technické úrovni s garancí splnění zákonných a jiných požadavků. Jsme schopni vyhovět širokému spektru zákazníků, od nejmenších po velké.

A.P.E. s.r.o. disponuje technikou pro komplexní ekologické a stavební práce, především manipulační, dopravní a čerpací technikou a také technikou pro demontážní, bourací a sanační práce.

Provozujeme zařízení pro zpracování odpadních vod a odpadů s obsahem ropných látek.

Jako společnost, poskytující služby v ochraně životního prostředí, se plně ztotožňujeme s principy trvale udržitelného rozvoje a usilujeme o co nejšetrnější dopad našich činností na životní prostředí a zdraví lidí. Ve snaze o neustálé zlepšování se v této oblasti se společnost rozhodla zavést a udržovat environmentální systém managementu v souladu s ČSN EN ISO 14 001:2005 a stanovila si environmentální politiku a konkrétní cíle k jejímu naplňování.