Předcházení vzniku odpadů

Předchozí článek byl věnován tématu hierarchie nakládání s odpady podle zákona o odpadech. První a nejlepší způsob nakládání s odpady je předcházení vzniku odpadů. Předcházení vzniku odpadů je také jednou ze základních zákonných povinností prvotních původců odpadů.

Zákon o odpadech hovoří o dvou základních bodech, které musí být z hlediska předcházení vzniku odpadů dodržovány. V první řadě říká, že PO a FO, které jsou oprávněny k podnikání a které vyrábí výrobky, mají povinnost vyrábět tyto výrobky tak, aby omezily na maximální možnou míru vznik nevyužitelných odpadů a především odpadů nebezpečných. Dále je v zákoně o odpadech uvedeno, že tyto osoby oprávněné k podnikání a uvádějící výrobky na trh, jsou povinny uvádět na výrobcích vhodnou formou informace o možnostech využití, případně odstranění nespotřebovaných částí výrobků. Vhodnou formou je myšleno například na obalu či v návodu k použití výrobku.

A jak mohou přispět k předcházení vzniku odpadů spotřebitelé? Tak, že se budou držet alespoň některých z následujících zásad:

  • Kupujte jen to, co skutečně potřebujete
  • Kupujte kvalitní výrobky s delší dobou životnosti
  • Při nákupu se snažte upřednostňovat recyklovatelné výrobky
  • Snažte se při nákupu minimalizovat množství obalů
  • Nevyhazujte zbytečně funkční věci, ale snažte se je předat (eventuelně prodat) k dalšímu užívání (nábytek, spotřebiče, oblečení, atd.)
  • Využívejte zpětný odběr výrobků