Opětovné použití odpadů

Téma opětovného použití odpadů úzce souvisí s předcházením vzniku odpadů. Dalo by se říci, že se tyto dva body hierarchie nakládání s odpady přímo prolínají.

Zákon o odpadech definuje opětovné použití odpadů jako postupy, při kterých jsou výrobky (nebo alespoň jejich části) znovu využity ke stejnému účelu, ke kterému byly určeny původně. Tím pádem se odpadem nestávají. Předáním výrobků (třeba i nefunkčních) k opětovnému použití tedy snižujete produkci (předcházíte vzniku) odpadů.

Problematikou opětovného použití odpadů se zabývá také Evropská unie, která dala vzniknout projektu CERREC. Tento projekt si klade za cíl prodloužení životnosti výrobků, aby tak přispěl k ochraně životního prostředí a udržitelnému využívání přírodních zdrojů, ale především ke snížení vzniku odpadů. Tohoto cíle chce EU dosáhnout zejména podpořením zakládání center a sítí pro opravy a opětovné použití odpadů.

>> Více o projektu CERREC